Het onderzoeken naar exportmogelijkheden is ook voor ondernemingen van beperkte omvang betaalbaar. Een eerste kennismakingsgesprek is in ieder geval altijd gratis. Tijdens dit ori๋nterend gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden.

 

France Commerce biedt u daarna een aantal samenwerkingsvormen. Misschien heeft u al afnemers in beeld of exporteert u al naar Frankrijk. France Commerce kan dan op interim of projectbasis assisteren bij het uitbreiden van uw huidige activiteiten. U bespaart hierbij de kosten van het in dienst nemen van vast personeel. Ook zijn wij direct inzetbaar bij tijdelijke vervanging van uw Franstalig personeel of extra uitbreiding tijdens beurzen of andere pieken.

 

Om binnen korte termijn met een beperkte investering een helder overzicht te hebben van uw kansen uw producten en/of diensten naar Frankrijk te exporteren bieden wij tegen een vast tarief een Quick Scan.

 

Onze tarieven bespreken wij graag met u tijdens een ori๋nterend gesprek

Een Quick Scan omvat naast een gratis intake gesprek;

 

 Gedurende ้้n dag een nadere kennismaking met uw organisatie, producten en/of diensten en inventarisatie van de condities die u hanteert. Dit voor een optimale voorbereiding.

 Beperkt concurrentie onderzoek voor uw producten in ้้n of meerdere regio's van Frankrijk

 In kaart brengen en contacteren van mogelijke afnemers van uw producten in deze regio

 Advies over vervolgstappen

 Opstellen van plan van aanpak en presentatie van dit plan bij uw bedrijf

 

 

 

Tarieven

 

Commissie

 

Verkiest u ervoor niet verder te investeren dan bieden wij u de mogelijkheid om na het uitvoeren van een Quick Scan op commissie basis samen te werken. Pas als uw product succesvol is op Franse de markt rekenen wij af.

Quick Scan